Tjänster

Vaktmästaren i Roslagen ska tillhandahåll helhetslösningar

inom mark och fastighet till kund. 

Dessa lösningar ska vara attraktiva för alla kunder, stora som små.

En kontakt, en faktura

Här nämner vi ett urval av tjänster vi kan tillhandahålla

Mark:


Vi sköter om era markytor oavsett om det gäller grönytor eller om det är parkeringsplatser.

Inom mark utför vi alla typer av arbeten.

Skötsel av grönytorna, anläggning av stenyta eller kanske bara se till att det är städat och soptunnorna är tömda.

Snöröjning utför vi under vinterhalvåret åt er.


Fastighet:


Med en fastighetsskötare från oss så finns det alltid någon att vända sig till. Vi utför löpande tillsyn/rondering av era lokaler. Vi ser till att allt är som det ska, byter ljuskällor eller ser till att klottret saneras. Allt enligt den checklist som vi utformat tillsammans med er som kund.


Vi kan även leverera Boendeservice, så era hyresgäster får hjälp av ett välkänt ansiktet.

El:


Vi har egna elektriker med auktorisation för att utföra servicearbeten inom el. Detta gör att vi kan hjälpa er med bland annat kraft och belysningsinstallationer samt felsökningar.


Med en bred kunskap inom olika tekniska områden så kan vi även vara behjälpliga med bl.a nätverk eller annan teknik installation.


Säkerhet:


Att hålla ett högt säkerhetstänk för våra kunder är något som vi alltid prioriterar.

En del av vad vi inom området säkerhet kan vara

behjälpliga med;


           - Riskanalys

             - Passagesystem

             - Låssystem

             - Kameraövervakning

             - SBA (systematiskt brandskyddsarbete)

             - Brandskydd


Uthyrning:


Vårt senaste ben att stå på. Som ett led i att stötta våra kunder i deras vardag så har vi börjat göra investeringar inom produkter som vi hyr ut till våra kunder.


- Sandlådor

- Vattenpumpar

- Avfuktingsutrustning

Vaktmästaren i Roslagen


Postadress:

Västanbergsvägen 12

184 93 Åkersberga

Besöksadress:

Bammarbodavägen 2

184 91 Åkersberga

Telefon:

010-150 20 95